Fredag 28 september försvarar Virginia Melián sin doktorsavhandling i medie- och kommunikationsvetenskap. "Bridging the Blocked River. A study on Internet and mobile phone practices within a social environmental movement in Argentina and Uruguay from 2005 until 2008."

Huvudhandledare: Kari Andén-Papdapoulos
Handledare: Anna Roosvall

Fakultetsopponent: Christian Christensen, Professor, Uppsala universitet

Betygsnämnd

  • Michael Karlsson, docent, Karlstad universitet
  • Anna-Maria Jönson, docent, Södertörns Högskola
  • Bo Florin, docent, Stockholms universitet

Tid och plats

Fredag 28 september kl 10:00 -12:00 i JMK-salen (Karlavägen 104, plan 4).