Thomas Petersson
 
 

Thomas Petersson försvarar sin avhandling i journalistik fredag den 5 oktober. Avhandlingens fullständiga titel är "Landet bortom horisonten. En analys av journalistik om Västpapua i svensk press 1959 - 2009".

Avhandlingen undersöker svensk journalistik om Västpapua, den västra delen av ön Nya Guinea. Västpapua är ett politiskt omtvistat områden som sedan 1960 - efter en FN-övervakad folkomröstning - är en del av Indonesien. Studiens grundläggande syfte är att undersöka vad som kännetecknat den utrikes- och resejournalistik om Västpapua som har publicerats i svensk press under perioden 1959 - 2009.

Avhandlingen diskuterar och besvarar fyra huvudfrågor. I vilken utsträckning har Västpapua och den pågående konflikten varit en fråga på den journalistiska dagordningen? Vilka journalistiska inramningar av papuanerna har upprättats? Vilka aktörer och faktorer har påverkat vad som publicerats och hur papuarnerna skildrats? Har journalistiken förändrats under perioden, och på vilket sätt?

Läs avhandlingens abstrakt i universitetets publikationsdatabas DiVA.

Ordförande:  Sigurd Allern, professor, IMS  

Fakultetsopponent:  Kristin Skare Orgeret, förste amanuensis, Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo

Betygsnämnd

  • Karin Becker, professor, IMS
  • Gudrun Dahl, professor, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet
  • Gunnar Nygren, professor, Institutionen för kommunikation medier och it, Södertörns högskola

Tid och plats

Fredag 5 oktober kl 10:00 i JMK-salen (Karlavägen 104, plan 4).

Bilder från disputationen

  • Laddar…