Virginia Melián
Virginia Melián. Foto: Fredrik M
 

Idag fredag 28 september disputerade Virginia Melián på Stockholms universitet med avhandlingen ”Bridging the blocked river. A study on internet and mobile phone practices within an environmental movement between 2005 and 2008 in Argentina and Uruguay”.

Syftet med studien har varit att undersöka om och hur den digitala teknologin möjliggjort  miljörörelsens gemensamma protestaktioner, och förenklat mobilisering och samordning av protesterna.

-Aktivisternas främsta mål var att nå ut till media och att förenkla kontakterna med journalisterna, förklarade Virginia Melián.

Hennes studie bygger på intervjuer med ledande aktivister och journalister samt analyser av hemsidor. Studien visar att internet och mobiltelefoner stött mobilisering och organisering av miljörörelsens arbete och förenklat kommunikationen med media.

Christian Christensen
Professor Christian Christensen. Foto: Fredrik M
 

Opponenten professor Christian Christensen frågade under disputationen vad Virginia Melián skulle ha gjort annorlunda metodmässigt om hon haft obegränsad tid och pengar.

-Jag skulle ha intervjuat fler människor på plats i demonstrationstågen. Och jag skulle ha velat träffa bloggare, för det är ingen som hittills har velat ställa upp på intervju.

På senare år har mobiltelefoner och internet fått en allt större betydelse på ett globalt plan för olika proteströrelser. Men hittills har endast ett fåtal studier studerat samspelet mellan sociala rörelser och digitala medier i Latinamerika.

Efter disputationen höll betygsnämnden möte. Strax därefter kunde docent Bo Florin utnämna Virginia Melián till doktor. 

Svante Emanuelli

 

Bilder från disputationen

  • Laddar…

 

Fakta och länkar

Fakultetsopponent: Professor Christian Christensen, Uppsala universitet

Handledare: Docent Kari Andén-Papadopoulos, Stockholms universitet samt docent Anna Roosvall, Örebro universitet

Betygsnämnd: 

  • Ordförande Karin Becker, professor Stockholms universitet
  • Michael Karlsson, docent, Karlstads universitet
  • Anna-Maria Jönsson, docent, Södertörns högskola
  • Bo Florin, docent, Stockholms universitet

Läs avhandlingens abstract på engelska i det akademiska onlinearkivet DiVA.