Tom Alandh. Foto Björn Henriksson, Björnbild.
Tom Alandh. Foto Björn Henriksson, Björnbild.

2014 års Cordelia Edvardson-pristagare är Tom Alandh, journalist och filmare vid Sveriges Television som under flera decennier dokumenterat sig som lyhörd och intresseväckande samhälls- och samtidsskildrare. Juryns motivering lyder:

Han berättar genom att lyssna. Han syns aldrig i bild men är alltid närvarande. Hans många reportage är fristående men skapar en sammanhängande skildring av Sverige och vår tid.

I samband med prisutdelningen presenterar Tom Alandh sin film Istället för sommar. Dessutom hålls ett seminarium på temat Dokumentärernas bild av Sverige – reportage eller debattinlägg, med deltagande av Ulf Wickbom (moderator), Maud Nycander, Johan Croneman, Fredrik von Krusenstjerna, Åsa Blanck och Astrid Söderbergh-Widding.

Cordelia Edvardson-priset instiftades 2010 av Institutionen för Mediestudier vid Stockholms universitet i syfte att premiera journalister som ”har ett starkt engagemang, ett personligt tilltal och en blick för det stora i det lilla”.  Tidigare pristagare är Cecilia Uddén (2010) och Richard Schwartz (2012).

Hålltider:

13.00 Prisutdelning
13.30 Seminarium
15.00 Filmvisning: Istället för sommar

Prisutdelningen är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket och Institutionen för mediestudier, enheten för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet.