Simon Cottle
 

Professor Simon Cottle har skrivit inte mindre än 11 böcker, ytterligare två väntar på utgivning, och ett oräkneligt antal vetenskapliga artiklar. Han är känd för sitt arbete inom global krisbevakning (med särskilt fokus på klimatförändringar, nya konflikthärdar, katastrofer och humanitära kriser), globaliseringens inverkan på ett medielandskap i förändring, journalist witnessing och “Skyldigheten att skydda (RP2)” , samt medialiserad protest (protester, demonstrationer och den arabiska våren).

Innan han tillträdde som chef för The Mediatized Conflict Research Group i Cardiff (JOMEC), var han ansvarig för programmet i medie- och kommunikationsvetenskap vid University of Melbourne, Australien (2002-2006). Hans tidigare och nuvarande heders- och gästprofessurer omfattar: en hedersprofessur vid University of Tasmania respektive University of Melbourne; en gästprofessur vid Örebro respektive Helsingfors universitet, samt en post som fakultetsmedlem vid Yale University.

Den 4 september 2013, kommer Simon Cottle att hålla en öppen föreläsning under rubriken: "The Future of Humanitarian Reporting: Changing Disasters, Changing Media (JMK-salen, Karlavägen 104, kl 15-17).

För mer information om professor Simon Cottles besök vid IMS den 2-6 september, kontakta alexa.robertson@ims.su.se.