R McChesney (l)
 

Professor McChesney har skrivit och redigerat 23 böcker, många av dem är prisbelönta, och är internationellt känd för sina kritiska studier av kommunikationens politiska ekonomi. Hans senaste böcker (2013) är Digital Disconnect. How Capitalism is turning the Internet Against Democracy och (med John Nichols) Dollarocracy: How the Money-and Media-Election Complex is Destroying America. År 2008 blev boken Rich Media, Poor Democracy (som också finns utgiven på svenska) hedrad med the ICA Fellows Book Award, ett pris som ges till böcker som ”have made a substantial contribution to the scholarship of the communication field, as well as the broader rubric of the social sciences, and have stood some test of time”.

McChesneys forskningsintressen och specialområden inkluderar kommunikationens politiska ekonomi; det 20 århundradets mediehistoria, internationell kommunikation, medie- och kommunikationspolitik; medier och social förändring. McChesney var en av dem som grundade den amerikanska mediereformorganisationen Free Press, och var under åren 2000-2004 medredaktör för den oavhängiga socialistiska tidskriften Monthly Review.

McChesney kommer, tillsammans med associate professor Inger Stole, att leda en doktorandkurs om ”Media, Internet and Democracy”, med vikt lagd på kommunikationens politiska ekonomi (3-5 september). Den 11 september kl. 15.00 håller han en öppen föreläsning i Bio Victor (Filmhuset): Can Democracy Survive the End of Journalism…. Or Will the Internet Set us Free?

Relaterad länk
http://www.communication.illinois.edu/people/rwmcches