Förutsatt att universitetets rektor så beslutar, utlyser IMS två tjänster i praktiskt journalistik med tillträde senast 1 januari 2015.

Formell utlysningstext kommer att publiceras här och på universitetets  hemsida före juni månads utgång.