Kim Khavar Fahlstedt Foto: Svante Emanuelli © 2016
Kim Khavar Fahlstedt Foto: Svante Emanuelli © 2016

Chinatown i San Francisco var en av de få platser i USA där kinesamerikaner i början av 1900-talet kunde gå till biografer där filmkulturen var anpassad till dem. Samtidigt var stadsdelen ett populärt besöksmål för minoritetsgrupper från angränsande kvarter och nöjeslystna turister. När filmen kom till Chinatowns kosmopolitiska miljö uppstod en slags hybridkultur - ett möte mellan olika, ofta motsägelsefulla, kulturella uttryck.

– Biografägare kunde locka lokala besökare med översättningar av både filmer och marknadsföringsmaterial till kinesiska. Samtidigt reproducerade föreställningarna ofta de rasistiska nidbilder som var typiska för framställningen av kineser i USA, säger Kim Khavar Fahlstedt vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet.

Som en protest mot den kinesiska arbetskraftsinvandringen uppstod en antikinesisk anda under slutet av 1800-talet som senare kom att genomsyra såväl lagstiftning som populärkultur. De första biograferna i stadsdelen etablerades parallellt med stadens återuppbyggnad året efter den stora jordbävning som ägde rum 1906. Mellan 1906 - 1915 gick film från att vara ett nytt medium med potential till att bli världens mest populära nöjesform. Men populariteten satt lika mycket i presentationen som i filmerna själva. Därför utgjorde sättet filmerna visades på – i allt från marknadsföring till filmvisning och biografernas arkitektur – en betydande del av vad man brukar kalla för tidig filmkultur.

Kim Khavar Fahlstedt har även tittat närmare på den kinesiskamerikanska filmpubliken och hans studie berör dessutom frågor om invandringspolitik, social marginalisering och stereotypa bilder av etnisk identitet.

Svante Emanuelli
Kim Khavar Fahlstedt
Hanna Hellzén Cramer

FAKTA
Här kan du ladda ned pressmeddelandet (293 Kb) , pressbilder och läsa en kort sammanfattning av avhandlingen på engelska.
Avhandlingen granskar den moderna filmkulturens framväxt i San Franciscos Chinatown mellan 1906-1915. Filmindustrin i Hollywood etablerades runt mitten av 1910-talet.
I början var filmerna inte mer än ett par minuter långa. Längre in på 1910-talet blev de längre och längre. Filmprogrammen bestod initialt av cirka 8-9 filmer som visades under 1-1,5 timme. Biljetterna kostade mellan 5 och 10 cent för ett program.
Det mesta tyder på att filmutbudet i San Franciscos Chinatown var av samma karaktär som i de flesta andra större amerikanska städer vid den här tiden. Filmerna hade både fiktivt och dokumentärt innehåll.