Studentexpeditionen vid Enheten för filmvetenskap är stängd på torsdag 11 oktober. Detta gäller både besöks- och telefontider.