Photo: © Columbia University Press
Photo: © Columbia University Press
 

Forskarna Patrick Vonderau och Pelle Snickars har i den nyutgivna boken "Moving Data: The iPhone and the Future of Media" undersökt de smarta mobilernas betydelse för samhället, kulturen och medierna. 

 - Ingen annan mobiltelefon har tidigare ens kommit i närheten av iPhone’s sociokulturella påverkan eller pekat ut riktningen för hur mobilteknologin kan förändra vår mediekonsumtion. Den smarta mobilen lockar oss till att använda telefonen som verktyg för allt från spel till rekreation när vi egentligen bara skulle ha använt telefonen för att ringa ett samtal, säger Patrick Vonderau.

I antologin undersöker de olika kapitelförfattarna iPhone som ett föremål i vår tid och hur information kan förmedlas genom olika distributionsfönster. Telefonen studeras utifrån olika tekniska perspektiv och utifrån aspekten hur den smarta mobilen förändrat mobilanvändarnas vardag. 

Den smarta mobilen har blivit en bärbar mediemaskin

-Apple:s mobiltelefon förenar kommunikation med geografisk information, film, ljud, musik och text. Och med över 350 000 appar så har den smarta mobilen förvandlats till en bärbar mediemaskin.

Förutom redaktörerna Patrick Vonderau och Pelle Snickars så granskar både medieexperter, kulturkritiker och forskare den smarta mobilen som fenomen. Boken sammanlänkar aktuell forskning kring digitala medier och nya medier med mer traditionella filmvetenskapliga studier.

-Vem skulle ens ha drömt om att använda en telefon för att titta på fotboll eller för att få navigeringshjälp när du behöver hitta fram till en bestämd adress. Och att dessutom betala för det!

Patrick Vonderau påpekar att den vanlige konsumenten sällan tänker på vad som egentligen står i användarvillkoren för mobilerna.

-Faran ligger som vi vet i detaljerna, och de mest intressanta förändringarna är så små att vi sällan uppmärksammar dem när de genomförs av mobilföretagen.

Efter att tidigare ha studerat Google ville Patrick Vonderau och Pelle Snickars undersöka Apple.

- Boken är skriven för en bred publik. Vi vänder oss både till den vanlige mobilanvändaren och till våra forskarkollegor, säger Patrick Vonderau.
Svante Emanuelli

 

Fakta och länkar

Pelle Snickars är forskningschef på Kungliga biblioteket och tillsammans med Patrick Vonderau medredaktör för boken The YouTube Reader (2009). Läs Pelle Snickars artikel Från coolt nischföretag till storspelare (SvD, 24 januari 2011) eller besök hans hemsida www.pellesnickars.se

Patrick Vonderau är docent vid Institutionen för mediestudier (IMS) vid Stockholms universitet och en av grundarna till och tillika styrelsemedlem för det europeiska film- och medievetenskapliga nätverket NECS.

The YouTube Reader (2009). Om du vill läsa Pelle Snickars och Patrick Vonderaus tidigare bok The YouTube Reader (2009), så kan du läsa den gratis på nätet eller bara ladda ned den här som pdf.

Moving Data: The iPhone and the Future of Media. Läs bokens introduktionskapitel här på förlaget Columbia University Press webbsida. Eller läs Svenska Dagbladets recension av boken (9 okt 2012).

In English: Read the introduction chapter of Moving Data: The iPhone and the Future of Media on the Columbia University Press web site. Patrick Vonderau has also posted a blog entry on What Can Be Learned from an iPhone Bill.