Domitor

Domitor är en internationell konferens, inriktad på tidig film, som ges varannan gång i Europa och varannan i Nordamerika, vartannat år dessutom. Senaste konferensen hölls 2014 i Chicago. Domitor ordnade den första konferensen i Quebec 1990 men som organisation bildades den 1985 i Pordenone, en stad känd i filmvetenskapliga kretsar för sin årliga filmfestival i oktober. Numera har Domitor 250 medlemmar, både individuella forskare och institutioner, fördelat på över 30 länder.

”Fantastisk möjlighet att locka internationella forskare”
Som värdar i Stockholm står representanter för Filmvetenskap vid Stockholms universitet och Svenska Filminstitutet och det är en passande plats att hålla en konferens om tidig film. ”Filmhuset är en fantastisk miljö, samarbetet mellan Enheten för Filmvetenskap med sin forskning och utbildning och Filminstitutet med sitt arkiv och biografer har fungerat mycket bra och vi har visat att vi kan mobilisera hela Filmhuset för detta. ” säger Jan Olsson, professor i Filmvetenskap, auktoritet på tidig film och en av arrangörerna. ”Konferensen är en fantastisk möjlighet att locka internationella forskare och öppna möjligheter för yngre forskare, doktorander och postdoks, att skapa kontakter och ventilera sin forskning.” Just det sistnämnda har dessutom realiserats med en speciell workshop som tjuvstartar Domitor redan 10/6 där ett antal forskarstuderande får delta under en helg och diskutera sin och andras forskning med seniora forskare som leder seminarierna.

Årets tema och valet av Filmhuset som plats för konferensen lockade verkligen forskare. Över hundra proposals kom in till konferensen och det landade på 48 presentationer fördelat på 16 paneler och rundabordssamtal och en heldag med enbart fransk presentation som simultantolkas till deltagarna. Fyra heldagar blir det totalt i Filmhuset, i Biografen Mauritz för presentationer och i Bio Victor för filmvisningar.

Forskningsfältet inom Domitor – ”Den tidiga filmen är som ett laboratorium” 

Konferensen hem – Filmhuset -  hyser både Enheten för Filmvetenskap (inom Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet) med sin långa tradition kring forskning runt tidig film och Svenska Filminstitutets stora filmarkiv – ett arkiv som dessutom nu restaureras och görs tillgängligt digitalt. Och det är just tillgängligheten som är en av anledningarna till att den tidiga filmen blivit ett så tacksamt forskningsobjekt. ”Filmarkiv öppnades upp för forskning runt 70-80-talet, då främst film före 1906 av upphovsrättsliga skäl. Det gav upphov till ett nytt intresse för en tämligen ny forskningsdisciplin som filmvetenskap är. Detta ledde fram till att Pordenonefestivalen startade och Domitor bildades och en mängd forskare hittade material att arbeta med. ” säger Jan Olsson. ”Den tidiga filmen är som ett laboratorium, så mycket händer under tidsepoken som tas upp genom filmen. Industriella aspekter, förhållande till andra konstarter, modernitet, det nya subjektet via psykoanalysen, den berör de stora teorierna, the grand theories. Allt lämpade det sig att leka med i filmen.” menar Jan Olsson och det kan forskningen dra nytta av i många forskningsämnen genom dess tvärvetenskapliga möjligheter.