Astrid Söderbergh Widding Foto: Eva Dalin ©
Astrid Söderbergh Widding Foto: Eva Dalin ©
 
 
 

Idag utsåg regeringen henne till rektor. Hon kommer att påbörja sin anställning den 1 februari 2013 och den kommer att sträcka sig fram till och med den 31 januari 2019.

–Det blir spännande att leda Stockholms universitet in i framtiden. Det är ett lärosäte att vara stolt över, präglat av nytänkande, öppenhet och dialog, och inte minst aktivt deltagande i samhällsdebatten, säger Astrid Söderbergh Widding som både är professor i filmvetenskap vid IMS och vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap.

Mer information

Läs mer om tillsättningen och hennes första reaktioner i universitetets officiella pressmeddelande. Hitta mer information på regeringens hemsida och läs rektor Kåre Bremers första kommentar.