Foto: Eva Dahlin
Foto: Eva Dahlin

Studentrådet i Modevetenskap anordnar i samarbete med Centrum för Modevetenskap en Karriärsdag för modevetare. Till detta evenemang kommer personer och företag, som är av framtida intressen när det gäller studie- och karriärsval hos många av studenterna på Centrum för Modevetenskap, att bjudas in.

Evenemanget går ut på att inbjudna föreläsare håller korta föredrag för modestudenterna om deras rådande yrke/verksamhet samt utbildnings- och karriärsbakgrund.

Med Karriärsdagen svarar Studentrådet på det stora intresse som modevetarna på Centrum för Modevetenskap har vad gäller företag och vermsamheter i modebranchen samt  framtida yrkesval.

Mer information med program och föreläsare kommer under våren.