Klas Nyberg och Fredrik Sandgren
Klas Nyberg och Fredrik Sandgren
 

Det Söderbergska Handelspriset tilldelas den som genom framstående teoretiska eller praktiska insatser bidragit till utvecklingen inom distributionsområdet i vid bemärkelse och delas ut av Torsten Söderbergs Stiftelse i samarbete med Svensk Handel och Handelshögskolan i Stockholm. Priset är det största i sitt slag i Sverige och delas i år ut för 25:e gången. Prissumman är på 500 000 kronor.

Motiveringen till priset lyder: "Professor Klas Nyberg och docent Fredrik Sandgren tilldelas gemensamt det Söderbergska Handelspriset 2013 för arbetet att synliggöra handelns utveckling genom tiderna. De har på ett förtjänstfullt sätt format berättelsen om handelsnäringarnas betydelse. Deras ekonomihistoriska perspektiv på handeln tillför mycket till politik, ekonomi, teori och praktik."


– Handelns berättelse och historia ger näringen en identitet som är viktig för utvecklingen av och framtiden för handeln, säger Svensk Handels vd Dag Klackenberg som är ordförande i juryn för det Söderbergska Handelspriset.

Prisutdelningen och prisföreläsning ägde rum den 2 maj 2013 vid en ceremoni på Handelshögskolan i Stockholm.

 
Klas Nyberg och Fredrik Sandgren tar emot priset vid ceremonin den 2 maj 2013.
Klas Nyberg och Fredrik Sandgren tar emot priset vid ceremonin den 2 maj 2013.