Den 25 september 2014 medverkar fil. dr Paula von Wachenfeldt i ett seminarium på Marknadsföreningen i Stockholm där hon presenterar lyxens föreställningar i det samtida Sverige och hur dessa föreställningar kan knyta an till den internationella utvecklingen.

Seminariet hålls mellan 08.30-09.30.

För mer information besök: http://www.mis.se/