Kursen syftar till att undersöka och förmedla relationen mellan det västerländska samtidsmodet, dess praktiker och aktuella modeteorier. Den fördjupar å ena sidan kunskapen om och diskuterar olika praktiker inom samtidsmodet (såsom produktion, konsumtion och spridning), dess aktörer (designers, fotografer, modeller, stylister, journalister, bloggare, kuratorer), dess objekt och fysiska manifestationer (plagg, accessoarer, modemagasin, bloggar, utställningar). Å andra sidan introduceras nya sätt att tänka kring samtidsmode genom analysen av dess fenomen utifrån olika aktuella teoretiska modeller. Kursen fördjupar därmed även kunskapen om aktuella modeteorier och lär ut hur dessa kan användas i tolkningen av empiriska material.

Kursen ges på halvfart och kvällstid och startar under andra halvan av vårterminen 2015. Observera att kursen ges på engelska.

Ansök till kursen på www.antagning.se


Övriga fristående kurser som är öppna för sen anmälan inför VT15

Grundnivå
Porträtt, mode, modebild, 7,5 hp (kvällstid, 50%)