"Modernism och mode", framsida.
"Modernism och mode", framsida.

I boken diskuteras modets starka och mångfacetterade betydelse för modernismen och dess olika uttryck under perioden 1900-1960 i tio essäer av svenska och internationella forskare.

"Modernism och mode" belyser bland annat Isaac Grünewalds och Sigrid Hjerténs modemedvetna själviscensättning, modets roll inom den italienska futurismen och ryska konstruktivismen samt filmen som modernistiskt allkonstverk.
 
Boken visar hur mode inom modernismen ges en uttalad position som konst under en tid då den kommersiella modeproduktionen mer och mer kopplas till massproduktion och masskonsumtion.