Läs den engelska sammanfattningen om publiceringen och ett uttdrag ur artikeln här.