Rebecka Pershagen. Foto: Isabelle Pedersen
Rebecka Pershagen. Foto: Isabelle Pedersen


Vi blev naturligtvis nyfikna på att få veta mer om Rebecka och hur hon kände efter att hon fått motta denna fina utmärkelse och kontaktade henne för att få svar på några snabba frågor:

- Hej modealumn och stort grattis till priset!
Tack! Det kändes fantastiskt att vinna och framför allt att känna att Stockholms stad tror så starkt på min app!

- Berätta lite mer om din bakgrund, vilka kurser läste du hos oss på Centrum för Modevetenskap?
Jag läste Grundkursen på 60 HP (ht 2011 - vt 2012) och Kandidatkursen (ht 2012).

- Hur kommer det sig att du valde Modevetenskap?
Jag fick reda på att utbildningarna fanns då Patrik Steorn (tidigare post doktor och forskare vid Centrum för Modevetenskap, reds. anm.) höll en föreläsning på Teaterhögskolan i Göteborg, då jag gick Musikalutbildningen där. Jag visste nästan ingenting om utbildningen innan jag började, men kände redan efter första föreläsningen att jag hade hamnat helt rätt. Intresset för vintagekläder och konst har alltid varit starkt i min familj, då min mamma är konsthistoriker och liksom jag samlar på scenkostymer och vintagekläder.

-  Vad har du studerat eller arbetat med tidigare?
Vid Stockholms universitet har jag läst grundkursen i psykologi samt musikteori, och på Teaterhögskolan i Göteborg blev jag antagen till Musikalutbildningen från vilken jag tog examen 2010. När jag valt mina respektive utbildningar har jag alltid gått på lust och intresse. Jag har resonerat på så sätt att jag velat få djupare kunskap i mina stora intressen, och att alla dessa i kombination på något sätt skulle leda mig vidare ut i arbetslivet.

Inom yrkeslivet har jag arbetat med många saker: musikalartist och skådespelare, konceptansvarig inom en rörelse för folkbildning inom opera, eventpersonal med specialinriktning på mobiltelefoni och som forskningsassistent. Jag har också arbetat med mina egna konstnärliga projekt som böcker, pjäser, performance och nu min app Tempus Fugit.

- Kan du berätta lite mer om priset som du har fått och vad det innebär för dig?
Jag lade ner ordentligt med tid och energi på min ansökan till Stockholms stad och var sedan en av flera hundra andra bidrag (inom sju kategorier). Jag gick sedan vidare till slutmomentet vilket är en pitch inför jury och vid ceremonin i Prinsens Galleri i Stadshuset den 11 dec 2014 fick jag reda på att jag hade vunnit i kategorin Besöksnäring, då juryn tagit fasta på trenden med upplevelse- och intressebaserat resande, tillgängligheten för både turister och invånare och kombinationen av smart mobilteknologi och konst.

Priset innebär att jag nu har en ekonomisk möjlighet att satsa ytterligare på appen och mina medarbetare och på sikt kunna bilda bolag, marknadsföra mig samt profilera mig med Stockholms Stad i ryggen.

- Vad händer nu och hur ser dina framtidsplaner ut?
Just nu sitter jag i affärsinkubatorn vid Stockholms Universitet (SUI) sedan oktober 2014 och arbetar vidare med min app Tempus Fugit. Appen innehåller platsspecifika ljudupplevelser - musik och audiopjäser och  i framtiden även personliga citywalks och andra typer av ljud såsom ljudkonst och installationer. Att den är platsspecifik innebär att du måste vara på en viss plats för att höra ett audioklipp spelas upp, vilket styrs via GPS.

Just nu har jag diverse samarbetsprojekt och pitchar för appen som jag förbereder. Jag söker även olika forum och festivaler där appen kan användas samt har möten på löpande band. Det känns otroligt kul, att få möjligheten att driva ett företag och samarbeta med människor med min fasta punkt inom det konstnärliga: att få skriva och utveckla pjäser och koncept, och att ge så många människor som möjligt chansen att ta del av min verksamhet bara genom att ladda ner appen till sin mobiltelefon och ta en promenad i det offentliga rummet.

Utöver allt med appen är det även viktigt för mig att fortsätta min konstnärliga verksamhet inom andra områden: jag skriver en ny monolog för scenen jag hoppas framföra senare under 2015, och skall sätta igång med att leta förläggare till min andra poesibok. Gällande modevetenskapen är även detta ämne högst relevant i mitt liv: i september 2014 medverkade jag som kostymforskare i SR P1:s program "Bänkad med Ella", där jag fick berätta om min kandidatuppsats om scenkostymtecknare och dess framväxt som yrkesform vid svenska nationalscener under 1900- och 2000-talet, som förhoppningsvis även det kommer ge ringar på vattnet under 2015.

- Vad har du för tankar kring hur Centrum för Modevetenskap kan utvecklas, både vad gäller verksamheten men också utbildningen?
Gällande utbildningens teoretiska innehåll har jag inga synpunkter, då det tvärdisciplinära innehållet verkligen tilltalade mig. Jag tycker att det vore intressant med en ännu starkare koppling till yrkeslivet med exempelvis praktik eller branschkopplade uppsatser. På det sättet kunde den enorma och omfattande modeindustrin få upp ögonen för vilken tillgång som finns i kunskapen hos dessa utbildade modevetare.

Jag skulle önska att modevetare blir en lika vedertagen titel som exempelvis konst- eller litteraturvetare!

Läs mer om Rebecka och hennes app och företag på: www.tempus-fugit.se