Under konferensen The Celebrity Studies Conference i London, som hålls mellan den 19-21 juni, presenterar doktornad Elizabeth Castaldo Lundén sin artikel Who Cares About the Best-Dressed? Mr. Blackwell's Infamous List and the Art of Self-Branding.

Elizabeths presentation är en del av panelen för Fashion and Celebrity och hålls den 20 juni. 
Keynote speakers under konferensen är Prof. Richard Dyer, Prof. Nick Couldry, Prof. Diane Negra, Prof Sean Redmond och Prof Mandy Merck.

För mer information om konferensen, besök: http://celebritystudiesconference.com