Doktoranderna Chiara Faggella, Natalie Snoyman och Elizabeth Castaldo Lundén kommer att delta på the 84th Anglo American Conference of Historians som arrangeras av the Institute of Historical Research mellan den 2-3 juli 2015.

De har bjudits in att delta i en panel med temat "Industry Crossovers: Exploring the Historical Intersections of Fashion, Film and Media", och Louise Wallenberg, lektor vid Centrum för modevetenskap, kommer att leda samtalet.

För mer information besök konferensens egen hemsida: http://anglo-american.history.ac.uk/