Annamari Vänska Foto: Juliana Harkki
Annamari Vänska Foto: Juliana Harkki
 

Den 31 januari 2013 fick Annamari Vänskä priset för sina meriter inom forskning, undervisning samt bidrag till samhällsdebatten. I en första nomineringsomgång hade hon först utsetts till den Humanistiska fakultetens kandidat. Sedan ställdes hon mot meriterade kandidater från bland annat den Medicinska, den Beteendevetenskapliga respektive den Bio- och miljövetenskapliga fakulteten. Docentnämnden utsåg henne slutligen till vinnande kandidat i samband med deras årsmöte. Den 4 mars 2013 kommer Annamari Vänskä att hålla ett tacktal vid Helsingfors universitet.