Själviscensättningar: den 9 mars 2014 visade lektor Andrea Kollnitz utställningen Leonor Fini/Pourquoi pas? på Bildmuseet Umeå.  

Utställningen Leonor Fini / Pourquoi pas? är en av Bildmuseets stora satsningar under kulturhuvudstadsåret 2014. Till utställningen har vi bjudit in svenska och internationella gäster att ge personliga visningar av utställningen utifrån sina olika perspektiv. Bland finns konstvetare, en genusvetare, en historiker, en bokförläggare och pedagoger.