Poster för öppen installationsföreläsning med professor Klas Nyberg 11 mars 2013
Foto: Klas Nyberg
 

Nya Perspektiv på den Globala Modeindustrins Uppkomst och Omvandling
Installationsföreläsning av professor Klas Nyberg vid Centrum för Modevetenskap
11 mars 2013 15:00-16:00 i Bio Mauritz på Filmhuset, Stockholm

Klas Nyberg belyser i sin föreläsning den historiska bakgrunden och utvecklingen av den globala modeindustrin de senaste 200 åren med betoning på förhållandet mellan produktion, distribution och konsumtion av mode och modevaror. Syftet är att ge en bred översikt över den forskning som analyserar modeindustrin med utgångspunkt i de senaste decenniernas konsumtionshistoriska och konsumtionsteoretiska forskning. Sådana ansatser har fått ett brett genomslag i både samhällvetenskap och humanvetenskaperna. Betonandet av konsumtionens och efterfrågans roll som dynamisk drivkraft i samhällsutvecklingen representerar en djupgående kunskapsteoretisk förskjutning. Det har fått betydande implikationer för hur vi betraktar den moderna ekonomiska tillväxtens uppkomst från tiden efter franska revolutionen. Utgångspunkten för dynamiken är formulerat i begreppet "flitens revolution" som man tror tog sin början i västeuropa redan i slutet av 1600-talet.

Se hela installationsföreläsningen här: