Bo Florin och Trond Lundemo bedriver sin forskning vid Institutionen för mediestudier. Foto: Privat
Bo Florin och Trond Lundemo bedriver sin forskning vid Institutionen för mediestudier. Foto: Privat


I en kort intervju med IMS beskriver Bo Florin respektive Trond Lundemo var de står idag.


Florin vill ägna mer tid åt stumfilm 
 

Hur känns det att ha befordrats till professor i filmvetenskap?

– Bra, säger Bo Florin. 

Du disputerade 1997 vid Stockholms universitet med avhandlingen "Den nationella stilen. Studier i den svenska filmens guldålder" och har sedan dess huvudsakligen ägnat dig åt den svenska stumfilmstiden i din forskning. Hur skulle du beskriva vägen fram till professorsutnämningen idag?

– Lång! 23 år…

Vad kommer du att ägna mest tid åt inom din forskning framöver?

– Svensk stumfilm, antar jag – och kanske något om reklamfilm.

Har du något nytt bokprojekt efter "A Tale from Constantinople" eller vetenskaplig artikel på gång?

– En artikel om ”guldåldern” ur ett delvis nytt perspektiv till Nationalmuseums kommande utställning om Swedish Grace. 

 

Lundemo forskar vidare om filmcensuren
 

Hur känns det att ha befordrats till professor i filmvetenskap?

– Skönt! Jag hade skjutit upp ansökan länge så jag är glad det är på plats, säger Trond Lundemo.

Du disputerade 1996 vid SU med med avhandlingen “Bildets oppløsning; Filmens bevegelse i historisk og teoretisk perspektiv”. Hur skulle du beskriva vägen fram till din professorsbefordran idag?

– Händelserik. Jag har fått forska och undervisa om det som interesserar mig mest, vid Filmvetenskapen i Stockholm men också med längre vistelser i andra länder, som Japan och Tyskland. Jag har fått vänner och kolleger över hela världen.

Vad kommer du att ägna mest tid åt inom din forskning framöver?

– Jag har ett projekt om den svenska filmcensuren, samt om radioaktiv strålnings inverkan på bildteknologier och medieteori.

Har du något bokprojekt eller vetenskaplig artikel på gång?
– Jag arbetar på en bok om filmteori som arkivteori.
 

Läs mer

Berättelsen om en film som aldrig blev av
Bo Florins bakgrund och forskningsinriktning 
Trond Lundemos bakgrund och forskningsinriktning