Anders Mellbourn
 

Anders Mellbourn är journalist och statsvetare. I 25 år var han verksam på Dagens Nyheter, i mitten på 1990-talet som chefredaktör och ansvarig utgivare. Han har därefter varit direktör för Utrikespolitiska Institutet och de senaste åren  chefredaktör för tidningen Sändaren. Han är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har varit adjungerad professor i politik och journalistik vid högskolan i Halmstad samt gästprofessor på Södertörns högskola.

– Stockholm är både medie-, kultur- och designhuvudstad. Det är självklart att huvudstadens universitet måste ha landets ledande utbildning på de områdena. Det förutsätter i sin tur att vi bedriver forskning av internationell klass. I grunden handlar mitt uppdrag om att på olika sätt hjälpa till och främja utvecklingen av undervisning och forskning så att vi kan befästa den ledande rollen, säger Anders Mellbourn.

– Att vi nu har en gemensam institution för journalistik, kommunikation, film och mode ger oss ännu bättre förutsättningar för intressanta samarbeten i undervisning, forskning och kritisk analys av ett nytt kommunikationssamhälle där medier och kulturyttringar, fakta och fiktion, möts och blandas på gott och ont.