Hirdman, Dahlquist och Erell Foto: A. Landin, L. Dahlquist Mörkenstam och Stockholms universitet
Institutionens nya ledning kommer bestå av prefekt Anja Hirdman, stf. prefekt Marina Dahlquist och administrativ chef Peter Erell. Foto: Anna Karin Landin, Lo Dahlquist Mörkenstam och Stockholms universitet.


PUBLICERAD: 14 december 2020
UPPDATERAD: 16 december 2020

Mellan den 9-13 november 2020 genomfördes även val till ny institutionsstyrelse. I det senaste styrelseprotokollet kan du på sidan 4 själv se vilka ledamöter som valts in. Den nya styrelsen kommer att ha sitt första sammanträde den 3 februari 2021.