Bokens redaktörer Marina L. Dahlquist och Patrick Vonderau. Foto: Lo Dahlquist Mörkenstam/Privat
Bokens redaktörer Marina L. Dahlquist och Patrick Vonderau. Foto: Lo Dahlquist Mörkenstam/Privat


I slutet av januari släppte Marina L. Dahlquist antologin Petrocinema Sponsored Film and the Oil Industry tillsammans med professor Patrick Vonderau, Martin Luther-universitetet, Halle, Tyskland som tidigare arbetat vid Stockholms universitet.

Sedan början av 1920-talet har oljebolag som Standard Oil, Royal Dutch/Shell, ConocoPhillips och Statoil producerat och distribuerat rörlig bild med olika ändamål - bland annat i forsknings-, utbildnings- och PR-syften.

Sådana företagsfilmer och sponsrade filmer omfattar dokumentärer, utbildningsfilmer och reklamfilmer som ingått i ett bredare initiativ med avsikt att skapa en mer positiv bild av oljeutvinning.