Ett sekel av dräkt & mode
Foto: J. Mohr Graf. form: M. Flodmark
 

-Den Hallwylska dräktsamlingen är fantastisk till sin bredd! Den omfattar inte bara familjen von Hallwyls vardags- och festdräkter, utan även de anställdas arbetskläder. Något som är ovanligt för den här typen av samlingar, berättar en av bokens författare Louise Wallenberg, föreståndare vid Centrum för modevetenskap. 

Men det är inte bara dräkter och kläder som har katalogiserats i det detaljrika bandet utan även accessoarer, skor, strumpor, underkläder och smycken.

- Samlingen säger mycket om den tid i vilken dräkterna bars, det vill säga om modernitetens genomslag i storstaden Stockholm, men den säger också mycket om modets utveckling och om stil - och givetvis mycket om social klass och genus, förklarar Louise Wallenberg.

Alltsedan 2006 då Centrum för modevetenskap grundades har Hallwylska museet erbjudit Centrets forskare och studenter en plattform för forskning och undervisning.

-Det är därför oerhört glädjande att vi nu har kunnat ge tillbaka genom våra kapitelbidrag, avslutar Louise Wallenberg.

För Hallwylska museets räkning medverkar redaktören Gösta Sandell, projektledare Jessica Söderqvist och konservator Johanna Nilsson medan Louise Wallenberg, Andrea Kollnitz, Philip Warkander, Hanne Eide och Ulrika Berglund medverkar från Centrum för modevetenskap.

Svante Emanuelli 

 

Länkar