GENREBILD. Skogsbrand och brandflyg. Foto: Tilda Franklin resp. Peter Arwidi © Mostphotos
GENREBILD. Skogsbrand i Sverige. Foto: Tilda Franklin resp. Peter Arwidi © Mostphotos


DN:”Fokus på politiskt spel fördunklar klimatjournalistiken”
 

Inför en publik av mestadels gymnasieungdomar medverkade hon tillsammans med forskarkollegan Victor Galaz, Stockholm Resilience Centre, i ett seminarium om vem som egentligen bär ansvaret för klimatet. Enligt henne ligger ansvaret för att lösa klimatfrågan inte bara på politikerna och allmänheten utan också på medierna som måste ställa politikerna till svars.

– Medierna är jätteviktiga för hur vi ser på klimatförändringar, när de väljer att hålla ledare ansvariga eller inte, och när de väljer perspektiv, säger Anna Roosvall.

 

Anna Roosvall talar i Aula Magna, Stockholms universitet. Foto: Svante Emanuelli © 3 okt 2018
Anna Roosvall talar i Aula Magna, Stockholms universitet. Foto: Svante Emanuelli © 3 okt 2018


I sin tidigare forskning har hon uppmärksammat att klimatfrågan för det mesta behandlas som ett särintresse – åtskilt från övrig nyhetsrapportering. Detta är något som fått mer uppmärksamhet på sistone. Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheters, frågade sig nyligen varför journalistiken behandlar klimatkrisen som ett specialintresse när frågan har ett så stort allmänintresse, att den borde genomsyra hela tidningens nyhetsflöde. Enligt Anna Roosvall använder sig medierna av huvudsakligen två sätt för att beskriva klimatfrågan.


– Den ena fokuserar på klimatfrågan som ett politiskt spel, och den andra fokuserar mer på sakfrågan och på klimatförändringarna i sig och dess effekter, säger hon och tillägger att även om en granskning av det politiska spelet är viktig, så blir det ibland ett sådant oerhört starkt fokus på detta, så att man ibland glömmer bort vad klimatfrågan egentligen handlar om.
 

VIDEO: Se klimatseminariet på Forskardagarna (Start: 01:15:04)


Eftersom människor får information om klimatförändringar huvudsakligen via medierna är det enligt Anna Roosvall viktigt vad de rapporterar om och hur de gör det.

– Även om vi inte köper allt som står i alla artiklar som vi läser, tv-inslag som vi ser eller youtube-kanaler som vi tittar på - så lyckas medierna ofta sätta agendan för vad det är vi bedömer som värt att prata om i samhället och hur vi ska se på det, säger hon.
 

VIDEO: Se den svenska presentationen av IPCC:s specialrapport


Tillsammans med sin kanadensiske forskarkollega Matthew Tegelberg, York University, Toronto har Anna Roosvall i sin forskning om klimaträttvisa undersökt medierapporteringen från FN:s klimattoppmöten och intervjuat aktivister från ursprungsbefolkningar på plats.

– Medierapporteringen utesluter oftast ursprungsfolks röster. Dessa grupper är särskilt svårt drabbade och har samtidigt liten politisk möjlighet att göra något åt saken. Det hänger samman med att klimatfrågan fortfarande i för hög grad behandlas som möjlig att fånga inom eller mellan nationalstater, säger hon.
Svante Emanuelli


Så här berättar medierna vanligtvis om klimatfrågan

Det finns två framträdande sätt som medierna använder sig av för att inrama klimatfrågan. Det ena fokuserar på det politiska spelet och klimatfrågan som ett politiskt spel (Political game frame), och det andra fokuserar mer på sakfrågan på klimatförändringarna i sig och dess effekter (Issue frame). Political game frame används mest och har en internationell prägel. Issue frame används i mindre utsträckning och och kombinerar ofta ett globalt och lokalt perspektiv samtidigt.

 

Anna Roosvalls forskning

Anna Roosvall är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. I sin forskning ägnar hon sig främst åt kulturjournalistik och medierapportering om klimatförändringar. Anna Roosvall har skrivit om medier och klimaträttvisa i boken "Media and Transnational Climate Justice: Indigenous Activism and Climate Politics” (2018).