Kvinnor med munskydd på Drottninggatan i Stockholm. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos
"I våras fick covid-19 en oproportionerligt stor påverkan hos vissa delar av Stockholms befolkning", säger Christian Christensen, professor i journalistik vid Stockholms universitet, som i ett nytt forskningsprojekt vill se hur samhället kan bli bättre på att nå ut med viktig information till alla samhällsgrupper vid framtida kriser. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos


PUBLICERAD: 17 december 2020
UPPDATERAD: 17 februari 2021

– I våras fick covid-19 en oproportionerligt stor påverkan hos vissa delar av Stockholms befolkning - och vi såg att vissa minoriteter som somalier och syrier drabbades av två till tre gånger fler dödsfall än stadens genomsnitt. Därför vill vi försöka få en bättre förståelse för hur väl mediernas ”ekosystem” fungerade bland dessa grupper, och hur väl lokala och nationella medier bevakade utvecklingen, och hur bra informationen från lokala myndigheter nådde ut. Målet är att se hur vi kan lära oss att bli bättre på att kommunicera effektivt vid framtida hälsokriser, säger professor Christian Christensen som leder projektet.  

Läs mer: Coronavirus och pandemier – experter vid Stockholms universitet