Christian Christensen intervjuas om den svenska strategin i tyska DW. Foto: Screenshot DW © 2021
Professor Christian Christensen menar att det är rimligt att fråga sig om inte de människor som varje dag tvingas åka kollektivt i tunnelbanan tillsammans med hundratals andra resenärer i trånga utrymmen, ändå utsätts för en folkhälsorisk, när rekommendationen om munskydd inte verkar efterlevas i särskilt stor utsträckning. Foto: Screenshot DW © 2021

 

VIDEO: Riskerar svenskarnas Covid-rättigheter att kosta liv? 
 

Sedan årsskiftet bedriver han och Miyase Christensen, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, forskning om Covid-19, medier och förtroende i Stockholm. Under ett års tid undersöker de hur och var huvudstadens alla invånare fick den viktiga coronainformationen.


Läs mer: Medieforskare vill se hur och var stockholmarna fick information om covid-19