Louise Wallenberg har nyligen utnämnts till professor i modevetenskap. Foto: Svante Emanuelli © 2018
Louise Wallenberg har nyligen utnämnts till professor i modevetenskap vid Stockholms universitet. Foto: Svante Emanuelli © 2018


I början av 2006 kontaktades Louise Wallenberg av Humanistiska fakultetsledningen, som undrade om hon inte ville delta i skapandet av ett nytt Centrum för modevetenskap. Hon tackade ja till erbjudandet, och centret inrättades i juli samma år.

– Det var lockande och spännande med en ny utmaning och ett för mig helt nytt ämnesområde, säger hon, som fyra år tidigare disputerat inom filmvetenskap.

Och tillägger att: 

– Mode, visade det sig snabbt, är ett töjbart och inkluderande ämne: med andra ord ett tvärvetenskapligt ämne eller område i allra högsta grad, vilket också blir tydligt när vi ser till våra anställda forskare och lärare, men också, till de studenter som söker sig till oss på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. De kommer från vitt skilda discipliner inom både humaniora och samhällsvetenskapen.


När det gäller forskningen har Louise Wallenberg flera bollar i luften. 

–Jag har lite mer än ett år kvar på ett tvärvetenskapligt RJ-finansierat projekt om kvinnor i svensk film (red. anm. där bland annat även institutionskollegan Ingrid Stigsdotter, doktor i filmvetenskap, medverkar), därefter hoppas jag kunna arbeta inom ett internationellt projekt som rör mode, globalisering och kulturarv. Jag hoppas också kunna ta upp ett (sedan ett par år sovande) projekt om olika sätt och uttryck för att 'uppluckra' könsskillnad inom mode och olika typer av genusöverskridande praktiker, säger hon. 

Och hon har tre böcker på gång med olika kollegor vid Stockholms universitet. 

– En antologi och modets etik och estetik - historiskt och nutida - med min konst- och modevetarkollega Andrea Kollnitz, docent i konstvetenskap, Institutionen för kultur och estetik; två böcker om kvinnors villkor i den svenska filmindustrin; och en antologi tillsammans med min filmkollega Maaret Koskinen, professor emeritus i filmvetenskap, Institutionen för mediestudier, om Ingmar Bergmans filmer i mötet mellan filmforskare och filmpraktiker.

Samtidigt filar Louise Wallenberg på en text till en vetenskaplig tidskrift.

– Artikelvis skriver jag just nu en text tillsammans med min kollega Torkild Thanem, professor i management och organisation, Företagsekonomiska institutionen, om betydelsen av att skriva på ett sätt som verkligen berör läsaren - och om samhällskapens behov av humaniora. Inte mycket mode där - men ett tydligt slag för humanioras stora vikt!

Mer om Louise Wallenberg

Louise Wallenbergs anställning som professor inleds den 1 mars 2020. I IMS Forskningsdatabasen kan du läsa mer om hennes forskning.
De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus i slutet av september 2020.
Louise Wallenberg disputerade 2002 med den filmvetenskapliga avhandlingen "Upsetting the male: Feminist interventions in the new queer wave".