Marianne Ahrne klipper Långt borta och nära Foto: Svenska Filminstitutet/Nordic Women in Film © 1976
Regissören Marianne Ahrne klipper Långt borta och nära. Foto: Svenska Filminstitutet – Nordic Women in Film © 1976


Louise Wallenberg tillägger att:
– Kvinnors berättande är lika viktigt som mäns berättande.

Även filmforskaren Ingrid Stigsdotter, som ingår i samma forskarlag, är bekymrad över den manliga dominansen.

– Den påverkar både kvinnors förutsättningar att få uttrycka sig via filmmediet och vilka filmberättelser som publiken får ta del av, säger hon.

Ingrid Stigsdotter och juridikforskaren Frantzeska Papadopoulou kommer att se vilka porträtteringar av kvinnor och könsrelationer som nått publiken. De kommer även ta reda på vilken betydelse distributörer och biografägare haft för vilka bilder som spridits under 1900-talet.

– Vi vill utforska hur kvinnor har påverkat svensk filmhistoria och svensk filmkultur, dels genom insatser bakom kameran, dels som förmedlare av film på olika sätt. Vi vill också undersöka villkoren för kvinnors arbete med film, säger Ingrid Stigsdotter.

Louise Wallenberg och statsvetaren Maria Jansson kommer att utreda kopplingen mellan kvinnors närvaro i filmbranschen och gestaltningen av kvinnor och relationer mellan kvinnor och män i dokumentärer och spelfilm under tidsperioden 1963–2016 då filmavtalet fortfarande var i kraft.
Svante Emanuelli
 

FAKTA

Forskningsprojektet "Kvinnor i svensk film: om kön, film och representation" kommer att pågå mellan 2018-2021. I höstas beviljades det 6,6 miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond. 
Forskningsteamet består av 4 forskare med olika akademisk bakgrund: forskningsledare Maria Jansson, docent i statsvetenskap, Ingrid Stigsdotter, doktor i filmvetenskap, Louise Wallenberg, docent i modevetenskap och Frantzeska Papadopoulou, docent i juridik.