Kultursidor från fyra dagstidningar. Montage: Svante Emanuelli © 2019

Kultursidor från fyra dagstidningar. Montage: Svante Emanuelli © 2019
 

Läs mer: Kulturjournalistiken lever och frodas men är det ens kulturjournalistik vi gör längre? (Betalartikel, NA.se, 26 aug. 2019)

Forskningsprojektet Kulturjournalistikens världar 

Så har kulturjournalistiken förändrats genom åren (SVT, 6 februari 2018)
Så har kulturjournalistiken förändrats (SR, 7 feb. 2018)
Startskottet går för unikt forskningsprojekt om kulturjournalistik (ims.su.se, 2015)