fr.v. Noora, Vilde, Sana, Chris och Eva ur NRK:s tv-serie Skam Foto: NRK
fr.v. Noora, Vilde, Sana, Chris och Eva ur NRK:s tv-serie Skam Foto: NRK