Nya forskningsrön visar att medierna har stor betydelse för självmordsrisken bland unga. Medieforskaren Michael Westerlund, verksam vid JMK och forskar om medier och självmord, intervjuades om detta i en TT-artikel från den 2 maj. Artikeln går att läsa på SVT.se.