Trump har valts till USA:s näste president Foto: Skärmbild CNN © 2016
Trump har valts till USA:s näste president Foto: Skärmbild CNN © 2016


– Deras populistiska ledarskap har stora likheter i hur de har utnyttjat medier som nått många människor. De har varit aktiva i olika eror, men Donald Trump använder Twitter och sociala medier på ungefär samma sätt som Silvio Berlusconi använder sig av tv. Han är specialist på att provocera, och det leder till att han får ett stort genomslag också i etablerade medier, säger Ester Pollack till tidningen ETC.

Fakta
Läs mer om Ester Pollack i IMS Forskningsdatabas.