I sin avhandling som lades fram vid JMK, Stockholms universitet, den 18 september 2015, har Anette Forsberg undersökt varför människor i sorg ställer upp på intervjuer när ett dödsfall precis har inträffat. Och upplevelserna av journalisternas arbete är olika. 

– Nyhetsvärdet för journalisterna är som störst när de mår som sämst. Så är det ju. Och så är det också olika från person till person. Vad som för en sörjande känns som ett övertramp, känns helt okej, eller till och med bra, för en annan, säger Anette Forsberg till SVT Kulturnyheterna.