– Alla krig vinns i medierna. Informationskrigföring är viktigt och vi har haft det sedan Gulf- och Irakkriget. Det säger Alexa Robertson, medieforskare vid JMK, till SVT Aktuellt (7 mars) – där hon kommenterade det pågående informationskriget i samband med Ukrainakonflikten. Se inslaget här.