Ester Pollack, docent i journalistik vid JMK, skriver en understreckare i Svenska Dagbladet (14/9) om mediernas inflytande över valen.

Läs artikeln på SvD.se.