SvD Brännpunkt
 

Anders Mellbourn menar att det är nyhetsvärderingen som är kvalitetsjournalistikens fundament. "Ansvariga redaktörer måste vara just ansvariga och ha kunskaper och auktoritet för att våga vägleda i nyhetsurval och prioriteringar. Och här brister det. Jakten på uppföljningar är så uppskruvad att vi får kommentaren innan vi fått veta vad som hänt. Förstasidor i papper eller spalttoppar på webben visar alltför sällan på det mest väsentliga."

Läs hela artikeln på svd.se.