Nils Funcke Foto: Okänd
Nils Funcke Foto: Okänd

Han påminner om att skyddet för utländska medborgares som bor i Sverige är bräckligt då endast ett enkelt majoritetsbeslut i riksdagen skiljer Sverige från att begränsa tryck- och yttrandefriheten för dem. Skulle riksdagen ta detta beslut skulle det å andra sidan leda till att även svenska medborgares rättigheter i praktiken upplöstes till exempel när det gäller meddelarfriheten och tillgången till allmänna handlingar. Därför varnar han för Mediegrundlagskommitténs förslag i Expressen (12 augusti 2016). För att inskränka våra fri- och rättigheter i de svenska grundlagarna krävs däremot två riksdagsbeslut med ett mellanliggande val.

I en tidigare publicerad artikel i Expressen (29 juni 2016) är Funcke även kritisk till kommitténs vilja att stoppa integritetskränkande register som Lexbase då förslaget riskerar att även skada publicistisk verksamhet.