Svenska fotografers förbund skriver om professor Karin Beckers föredrag från ett seminarium den 17 april: “Karin talade om att sociala medier är ett nytt och viktigt framtidsfält för visuell forskning och frågade sig vad som händer med bildens specificitet  i mötet med nya tolkningsramar.”

Läs hela artikeln här.