I radioprogrammet Insighters & Scholars Circle från 28 oktober medverkade Sigurd Allern, professor i journalistik, och samtalade kring politiska skandaler i medier från ett europeiskt perspektiv.

Lyssna på radioprogrammet Insighters & Scholars Circle- Oct. 28th, 2012.  Sigurd Allern medverkar ca 20 minuter in i programmet.