I samband med stormen Sandy har problematiken med manipulerade bilder i nyhetsmedier aktualiserats. Betraktas "journalistikens tid", där källkritik är ett grundläggande värde, numera som en parentes i historien? Den frågan ställer sig medieforskaren Ester Pollack i en kulturartikel i Svenska Dagbladet idag (8 november).

Läs artikeln på SvD.se