[2012-05-22] Ökad kvalitetskontroll och open access-publicering av vetenskaplig litteratur. Det är målet med ett projekt som startade vid årsskiftet.
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2012-05-22-samarbete-for-gratis-e-bocker.html