Blufftidskrifter Foto: Kollage av Aftenposten-skärmdumpar

Blufftidskrifter Foto: Kollage av Aftenposten-skärmdumpar


Røvertidsskrifter og annen akademisk svindel
 

Sigurd Allern som är professor emeritus i journalistik vid Universitetet i Oslo och som tidigare har forskat vid Stockholms universitet skriver att det finns många olika typer av akademiska bedrägerier och ger ett exempel på det. 


Rovdjurstidskrifterna vinner mark
 

– Norska Aftenposten publicerade i somras ett utmärkt reportage på ett sådant fenomen - de internationella rovdjurstidskrifterna. Det är publikationer som utan seriös referentgranskning och mot avgift erbjuder snabb publicering och open access. Samma dag som jag skriver detta, fick jag ett e-postmeddelande från en nättidskrift med namnet "Global Media Journal". Där stod det att redaktionen skulle bli oerhört glad om en "eminent person som du" önskade bidra med ett och annat. De utlovade både referentgranskning av framstående experter och ett redaktionellt beslut inom två veckor. Bara en sådan sak!, skriver Sigurd Allern.


Mer information

Referentgranskning (eller peer review på engelska), är "inom vetenskaplig publicering ett granskningsförfarande där ett manuskript som skickas till en tidskrift eller ett förlag innehållsmässigt bedöms av personer med likartad kompetens som författaren". (Källa: NE.se)
Begreppet rovdjurstidskrift eller rovtidskrift (predatory journal på engelska) "används för att beskriva tidskrifter som mot betalning erbjuder publicering av forskningsartiklar, utan att uppfylla de sedvanliga kraven på vetenskapliga publicister". (Tidningen Curie, Vetenskapsrådet).
"Open access är den internationella och allmänt vedertagna termen som beskriver öppen tillgång till digital information, ofta i samband med vetenskaplig publicering". (Källa: su.se).