En ny studie, gjord av institutet för mediestudier, visar att 45 procent av Sveriges journalister bor i Stockholm. Hör professor Christian Christensen kommentera undersökningens resultat i Radio Sweden. "Bör väcka frågor om hur representativa journalister är för hela landet"