Foto: Kentoh © Mostphotos
Foto: Kentoh © Mostphotos
 

Journalistikprofessor Christian Christensen, Institutionen för mediestudier, och Malin Utter, universitetsadjunkt i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås presenterade igår i Nordegren & Epstein i P1 en sex punkters checklista för att se om en nyhet stämmer. 

De 6 bästa tipsen för snabb källkritik 

  1. Kolla hemsidan: ser den trovärdig ut? Ser url:en seriös ut?

  2. Vad skriver andra i kommentarsfält?

  3. Hur används citaten – med länkar och tydliga citattecken?

  4. Kolla tidssamband: hur lång tid har gått sen den påstådda händelsen och dess publicering?

  5. Är det en oberoende källa eller ett referat?

  6. Jämför med andra etablerade nyhetskällor